Jednotný železniční kurz č. 8/2012

S účinností od 01.09.2012 vyhlašujeme pro oblast Českých drah a.s. jednotný železniční kurz č. 8/2012.

Uplynutím dne 31.08.2012 pozbývá platnosti JŽK č. 7/2012.

8/2012
Švýcarsko 100 CHF 2120.00 CZK -
EMU-EURO 100 EUR 2540.00 CZK -
Polsko 100 PLN 606.00 CZK -
USA 100 USD 2030.00 CZK -
ZPČ-SDR 100 XDR 3080.00 CZK -

Upozornění pro všechny příjemce

Při přepočtu měn, jejichž kurz ČNB ve svých kurzovních lístcích neuvádí, avšak mohou se vyskytovat jako tarifní měna v mezinárodních železničních přepravách, použije OPT Olomouc při zúčtování s přepravci u těchto měn poměr jejich kurzů k EUR, které vyhlašují jejich ústřední banky. Takto získanou hodnotu ve volně směnitelné měně přepočítá příslušným JŽK na Kč.

email: sekretariat@opt.cd.cz