Jednotný železniční kurz č. 7/2012

S účinností od 20.07.2012 vyhlašujeme pro oblast Českých drah a.s. jednotný železniční kurz č. 7/2012.

Uplynutím dne 19.07.2012 pozbývá platnosti JŽK č. 6/2012.

7/2012
Švýcarsko 100 CHF 2150.00 CZK -
EMU-EURO 100 EUR 2580.00 CZK -
Polsko 100 PLN 617.00 CZK +
USA 100 USD 2110.00 CZK -
ZPČ-SDR 100 XDR 3170.00 CZK -

Upozornění pro všechny příjemce

Při přepočtu měn, jejichž kurz ČNB ve svých kurzovních lístcích neuvádí, avšak mohou se vyskytovat jako tarifní měna v mezinárodních železničních přepravách, použije OPT Olomouc při zúčtování s přepravci u těchto měn poměr jejich kurzů k EUR, které vyhlašují jejich ústřední banky. Takto získanou hodnotu ve volně směnitelné měně přepočítá příslušným JŽK na Kč.

email: sekretariat@opt.cd.cz