Jednotný železniční kurz č. 6/2012

S účinností od 01.07.2012 vyhlašujeme pro oblast Českých drah a.s. jednotný železniční kurz č. 6/2012.

Uplynutím dne 30.06.2012 pozbývá platnosti JŽK č. 5/2012.

6/2012
Švýcarsko 100 CHF 2190.00 CZK +
EMU-EURO 100 EUR 2630.00 CZK +
Polsko 100 PLN 614.00 CZK +
USA 100 USD 2120.00 CZK +
ZPČ-SDR 100 XDR 3200.00 CZK +

Upozornění pro všechny příjemce

Při přepočtu měn, jejichž kurz ČNB ve svých kurzovních lístcích neuvádí, avšak mohou se vyskytovat jako tarifní měna v mezinárodních železničních přepravách, použije OPT Olomouc při zúčtování s přepravci u těchto měn poměr jejich kurzů k EUR, které vyhlašují jejich ústřední banky. Takto získanou hodnotu ve volně směnitelné měně přepočítá příslušným JŽK na Kč.

email: sekretariat@opt.cd.cz