Jednotný železniční kurz č. 3/2012

S účinností od 01.03.2012 vyhlašujeme pro oblast Českých drah a.s. jednotný železniční kurz č. 3/2012.

Uplynutím dne 29.02.2012 pozbývá platnosti JŽK č. 2/2012.

3/2012
Švýcarsko 100 CHF 2110.00 CZK -
EMU-EURO 100 EUR 2550.00 CZK -
Polsko 100 PLN 613.00 CZK +
USA 100 USD 1900.00 CZK -
ZPČ-SDR 100 XDR 2950.00 CZK -

Upozornění pro všechny příjemce

Při přepočtu měn, jejichž kurz ČNB ve svých kurzovních lístcích neuvádí, avšak mohou se vyskytovat jako tarifní měna v mezinárodních železničních přepravách, použije OPT Olomouc při zúčtování s přepravci u těchto měn poměr jejich kurzů k EUR, které vyhlašují jejich ústřední banky. Takto získanou hodnotu ve volně směnitelné měně přepočítá příslušným JŽK na Kč.

email: sekretariat@opt.cd.cz