Jednotný železniční kurz č. 1/2012

S účinností od 01.01.2012 vyhlašujeme pro oblast Českých drah a.s. jednotný železniční kurz č. 1/2012.

Uplynutím dne 31.12.2011 pozbývá platnosti JŽK č. 10/2011.

1/2012
Švýcarsko 100 CHF 2160.00 CZK +
EMU-EURO 100 EUR 2630.00 CZK +
Polsko 100 PLN 595.00 CZK +
USA 100 USD 2030.00 CZK +
ZPČ-SDR 100 XDR 3120.00 CZK +

Upozornění pro všechny příjemce

Při přepočtu měn, jejichž kurz ČNB ve svých kurzovních lístcích neuvádí, avšak mohou se vyskytovat jako tarifní měna v mezinárodních železničních přepravách, použije OPT Olomouc při zúčtování s přepravci u těchto měn poměr jejich kurzů k EUR, které vyhlašují jejich ústřední banky. Takto získanou hodnotu ve volně směnitelné měně přepočítá příslušným JŽK na Kč.

email: sekretariat@opt.cd.cz